TOUS LES MERCREDIS


TOUS LES MERCREDIS

À PARTIR DU 5 OCTOBRE

Tous les mercredis – Cours de Kizomba avec Afro Latina Roxane
19h30 – 20h30 : Kizomba débutant 2
20h30 – 21h30 : Kizomba initiation évolutive
22h – 1h45 : Soirée Salsa – Kizomba – Bachata